1 Ağustos 2011 Pazartesi

İNECİK KÖYÜ KALKINMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI.
İnecik Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğimizin, İzmir İl Dernekler Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda Tüzüğün Olağan Genel Kurul toplanma şekli ve tarihlerini düzenleyen 9. Maddesindeki Olağan Genel Kurul tarihini değiştirmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31. Temmuz 2011 tarihinde Saat 16.00 da yapıldı. Toplantı Divan Kurulu tutanağını aşağıda bulabilirsiniz.

İnecik Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği
1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
31 Temmuz 2011

Gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı, katılımcılar tarafından imzalanan dernek üye listesi sayımıyla tespit edildi. Yapılan öneriyle oybirliği sağlanarak divan heyeti oluşturuldu, Divan Başkanlığı’na Ali Rıza Balaman ve Divan Yazmanlığı’na Ferhan Girgin Sağın oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ali Rıza Balaman tarafından Genel Kurul’un açılışı yapıldı, İstiklal Marşı söylendi ve bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.
Gündem maddeleri okundu. Gündeme uygun olarak Mehmet Cengiz Tümer tarafından dernek tüzük değişikliğinin nedeni hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Öneri, Başkan Ali Rıza Balaman tarafından oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
“Öneri ve Dilekler” maddesine geçilerek toplantı dilek ve önerilere açıldı. Muharrem Sağlık, derneğe yeni girecek üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla başkan Cengiz Tümer’in derneğin amaç ve hedeflerinin neler olduğunu anımsatmasını istedi. Cengiz Tümer, derneğin tüzüğündeki amaç ve hedefleri tekrar okuyarak ayrıntılı açıklama yaptı ve derneğin bugüne dek gerçekleştirdiği etkinlikler konusunda bilgi verdi. Muharrem Sağlık, derneğin yaz dönemi dışında da aktivitelerini yıl boyunca sürdürmesi konusunda dileğini belirtti. İltan Özder, derneğin ismiyle ilgili soru yönelterek isimde Kaynarpınar kelimesinin neden yer almadığını sordu, başkan Cengiz Tümer dernekler yasasına gore Kalkınma Güzelleştirme derneklerinin isimlendirmesinin, köylerin resmi idari kayıtlardaki isimlendirmesine gore yapılması gerekliliğini belirtti. Müjgan Çelikkol, Kaynarpınar’ın İnecik’in bir mevkii olduğunu belirterek, derneğin isimlendirmesinin doğru olduğunu söyledi, ancak Kaynarpınar’da yapılan etkinliklerin 7-8 yıldır sürdüğünü, İnecik Görsel’in tarihleriyle olan çakışma sonucu her iki etkinliğe katılmanın zor olduğunu söyledi. Bu nedenle katılımın düşük olduğunu belirterek, etkinliklerin ayrı tarihlerde yapılmasını alternatif bir çözüm olarak önerdi. Muharrem Sağlık, Kaynarpınar’ın İnecik’in bir mevkii olduğunu belirterek iki ayrı etkinliğin bir köy için gereksiz olduğunu söyledi, birlikte yapılması dileğini tekrarladı. Murat Akdut, bu yarımadada birçok etkinliğin tarihinin çakıştığını belirterek diğer köylerle ve derneklerle iletişime geçilmesini ve daha ortak etkinlikler yapılmasını önerdi. Cengiz Tümer, bu seneki etkinliğin hazırlanış süreciyle ilgili bilgi vererek Kaynarpınar’daki etkinliklerin ayrı yapılmasıyla ilgili açıklamaları (kurucu üye Ayşe Furuncu’nun dernek üyeliği ile ilgili gerekliliklerini yerine getirmediğini belirtti, etkinliklerin birlikte yapılması konusunda Ayşe Furuncu ve ekibinin çekimser durduğunu açıkladı). İsmail Tıratacı, köy adına konuşarak yaz kış kaynaşılması ve iletişimin artması konusunda dileğini ifade etti. Ali Rıza Balaman, etkinliklerin ortak yapılması konusunda dileğini belirtti, Kaynarpınar’da yapılan etkinliklerin kadınların iş gücünü değerlendirecek şekilde düzenlendiğini ve kişisel / ticari amaçlı olduğunu, İnecik Görsel etkinliklerinin ise sanatsal ürünler olduğunu, dolayısıyla kişinin özgün tasarımları olduğu halde bunların sosyal olarak herkesle paylaşıldığını ve derneğin kurulmasıyla kurumsallaşma yolunda adım atıldığını belirtti. Tamer Cantürk, her iki gruba da eşit uzaklıkta bir yönetim tarafından bir toplantı düzenlenmesini ve iletişimin sağlanmasını istedi. Murat Akdut etkinliğin hazırlanışı sırasında yaşanan aksaklıklardan bahsederek bu seneki hazırlıklar için daha çok iletişimde olunarak kaynakların etkin kullanılmasını istedi.
Başka öneri ve dileğin olmaması üzerine Divan Başkanı Ali Rıza Balaman, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek toplantıyı kapattı.
Divan Başkanı Divan Yazmanı
Ali Rıza Balaman Ferhan Girgin Sağın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder