4 Ağustos 2010 Çarşamba

İNECİK KÖYÜ KALKINMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

İnecik Köyü Kalşkınma ve Güzelleştirme Derneğinin yasa gereği altı ay içinde yapması gereken Olağan Genel Kurulu 01 Ağustos 2010 tarihinde kayıtlı 30 üyesinden 21 inin katılım gerçekleitirildi. Divan Başkanlığını Prof.Dr. Ali Rıza BALAMAN ve Divan Yazmanlığını Prof.Dr. Ferhan SAĞIN'ın yaptığı genel kurul tutanağı aşağıdadır. Yeni yönetim kuruluna başarılar diler ve Derneğin İnecik Köyüne hayırlı olmasını dileriz.

İnecik Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği
1. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
1 Ağustos 2010

Gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı, katılımcılar tarafından imzalanan dernek üye listesi sayımıyla tespit edildi. Yapılan öneriyle oybirliği sağlanarak divan heyeti oluşturuldu, Divan Başkanlığı’na Ali Rıza Balaman ve Divan Yazmanlığı’na Ferhan Girgin Sağın oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ali Rıza Balaman tarafından Genel Kurul’un açılışı yapıldı, İstiklal Marşı söylendi ve bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.
Gündem maddeleri okundu. Gündeme uygun olarak Mehmet Cengiz Tümer tarafından dernek kuruluşu ve tüzük hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Derneğin kuruluş amacı ve genel kurul gelişimine kadar olan süreç hakkında bilgi verildi.
“Yeni üye giriş ve yıllık aidat tutarının belirlenmesi” maddesine geçildi. Giriş aidatı olarak şu ana kadar olan kayıtlarda uygulanan 20 TL tutar konusunda bilgi verildi. Mehmet Cengiz Tümer, Ayşe Furuncu ve İlyas Yılmazer’in bilgilendirmeleriyle bu tutarın köy halkı için yüksek olduğu konusundaki çekinceyi dile getirdi ve yeni dönem için giriş tutarının 10 TL, yıllık aidatın 20 TL olarak uygulanmasını, şu ana kadar uygulanan 20 TL giriş aidatının 10 TL’sinin giriş tutarı, 10 TL’sinin de ilk 6 aylık aidat olarak hesaba işlenmesini önerdi. Öneri, Başkan Ali Rıza Balaman tarafından oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
“Yeni yönetim kurulunun oluşturulması” maddesine geçildi. Hadi Sağın tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulu için bazı isimler önerilerek divana sunuldu. Başkan Ali Rıza Balaman tarafından aday isim listesi okundu: Yönetim Kurulu’na İlyas Yılmazer, Mehmet Cengiz Tümer, Hadi Sağın, Belgin Esen, Tamer Cantürk, Mehmet Güler, Nural Darcan, Selvi Akdut, H. İbrahim Eren ve Ferhan Girgin Sağın önerildi. Denetim Kurulu’na ise Gültekin Özkaçar, Afet Özakçakaya, Muharrem Sağlık, Murat Akdut, Figen Cantürk ve İltan Özder önerildi. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oylama, açık tasnifle yapıldı.
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: İlyas Yılmazer (21 oy), Mehmet Cengiz Tümer (21 oy), Hadi Sağın (21 oy), Belgin Esen (21 oy), Tamer Cantürk (21 oy) seçildi
Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise: Mehmet Güler (21 oy), Nural Darcan (21 oy), Selvi Akdut (21 oy), H. İbrahim Eren (21 oy) ve Ferhan Girgin Sağın (21 oy) seçildi.
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine: Gültekin Özkaçar (21 oy), Afet Özakçakaya (21 oy), Muharrem Sağlık (21 oy) seçildi
Denetim Kurulu yedek üyeliklerine: Murat Akdut (21 oy), Figen Cantürk (21 oy) ve İltan Özder (21 oy) seçildi.
“Öneri ve Dilekler” maddesine geçilerek toplantı dilek ve önerilere açıldı. Hadi Sağın tarafından derneğe yeni üyeler kazandırılması konusunda herkesin çalışması önerildi. Bu öneri tüm üyeler tarafından olumlu karşılandı.
Başka öneri ve dileğin olmaması üzerine Divan Başkanı Ali Rıza Balaman, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek toplantıyı kapattı.
Divan Başkanı Divan Yazmanı
Ali Rıza Balaman Ferhan Girgin Sağın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder